Συνθετική Ψυχοθεραπεία


 

Η ψυχοθεραπεία είναι κυρίως, αν και όχι αποκλειστικά, μέθοδος που βασίζεται στην ακρόαση και τη συζήτηση, προκειμένου να αντιμετωπίσει κανείς ψυχολογικά και ψυχοσωματικά προβλήματα -συμπεριλαμβανομένου του βαθύ και παρατεταμένου ανθρώπινου πόνου-, προσωπικά εμπόδια, θέματα σχέσεων, αλλαγές, , περιστασιακά διλήμματα, κρίσεις και ανάγκες εξέλιξης, καθώς και φιλοδοξίες που στοχεύουν στη συνειδητοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού. Είναι ένα ταξίδι προσωπικό και ξεχωριστό για τον καθένα. Έχει δικό της  χρόνο και χρειάζεται δέσμευση, εμπιστοσύνη, αγάπη για τον εαυτό και ανάληψη ευθύνης.

 Ο άνθρωπος είναι πολυδιάστατος και πολύπλοκος. Έτσι σύμφωνα με τη συνθετική ψυχοθεραπεία, καμία μεμονωμένη σχολή και μορφή ψυχοθεραπευτικής πρακτικής δεν μπορεί να είναι απολύτως αποτελεσματική και να ικανοποιεί επαρκώς τα αιτήματα όλων των ατόμων ή συστημάτων. Γι’ αυτόν τον λόγο, η συνθετική προσέγγιση δίνει έμφαση στην εξατομίκευση της θεραπευτικής πρακτικής σύμφωνα με τα αιτήματα και τις προσωπικές ανάγκες κάθε ανθρώπου. Είναι ένας ιδανικός τρόπος προσέγγισης στην ψυχοθεραπεία, καθώς παίρνει τις πιο κατάλληλες θεωρητικές ιδέες και πρακτικές τεχνικές από τις βασικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις και τις εφαρμόζει προσαρμοσμένες στις θεραπευτικές ανάγκες των ανθρώπων που αναζητούν ψυχοθεραπευτική βοήθεια. Όσον αφορά τη θεραπευτική σχέση, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση μιας στάσης σεβασμού, ευγένειας και εντιμότητας με τρόπο που επιβεβαιώνει την ακεραιότητα και την ανθρωπιά, τόσο του εαυτού, όσο και του άλλου. Δίνεται σημασία στη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, στο οποίο τόσο η ανάπτυξη, όσο και η θεραπεία, διεξάγονται σε έναν αντικειμενικό χώρο, ο οποίος συνδημιουργήθηκε από τον θεραπευόμενο και τον θεραπευτή.

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο